Project in de kijker:

Filemon

 International Film Festival for Young Audiences

Vzw Filemon wil film, beeld- en media geletterdheid voor kinderen en jongeren (van 2 tot 15 jaar) van alle cultuur en taalgemeenschappen in Brussel en Vlaanderen stimuleren.

De hoofdactiviteiten van de vzw zijn :

  • Organiseren van een jaarlijks internationaal flmfestival  in  Brussel
  • Coproductie van FilemKing (Filmfestival voor eén door kinderen in Gent)
  • Organisatie van schoolfilmvoorstellingen in Brussel.
  • Filmprogrammatie in het kader van een maandelijkse cinéclub, andere flmfestivals en
    evenementen voor kinderen én jongeren in Brussel en Vlaanderen
  •  De organisatie van participatieve projecten, tijdens het festival en in de loop van het jaar in
    samenwerking met scholen, WMKj’s en (brede) scholen, IBO’s etc…

 

 

Projectinfo: overname bestaand project, opmaak & ontwikkeling in WordPress